اين همايش باحضور60 نفر از كارگران واحدهاي توليدي مختلف و با حضور خانواده و همسرانشان درسالن اجتماعات خانهسالمندان نشاط مهريز ويژه جامعه كار و توليد، با هدف شناخت انواع مواد، اثرات سوء مواد و راههاي پيشگيري و يا مبارزه با آن برگزار شد. تاكنون آموزشهاي مختلفي در شركتها و واحدهاي توليدي مختلف برگزار و بالغ بر300 نفر از كارگران اين آموزشها را فرا گرفتند.

4

رئيس اداره تعاون و کار مهريز گفت: كليه اين دوره ها باكمك و همراهي ستاد مبارزه با مواد مخدر و اداره بهزيستي شهرستان و در محل شركت صورت ميگرفت كه اين نوع آموزش محدود و تعداد كمي ازكارگران دريك واحد توليدي آموزشها را فرا مي گرفتند.

اميرعباس دهقاني زاده افزود: اكنون با توجه به برنامه ريزيهاي انجام شده تصميم گرفته شد آموزشها گسترده ترگردد كه براين اساس با پيگيريهاي انجام شده توسط اداره كل تعاون،كارو رفاه اجتماعي استان يزد تفاهم نامه اي با سازمان موادمخدر منعقدگرديد و بر اساس اين تفاهم نامه دوره اول اين نوع آموزشها را شروع و در هفته هاي آتي نيز جلسات ديگري را نيز باحضور ساير كارگران و خانواده هاي آنان برگزار خواهيم كرد .

درادامه مهدي بابايي روانشناس ومدرس دوره با بيان مطالبي درخصوص شناخت مواد،اثرات سوء مواد، مسائل و مشكلات و راههاي مبارزه با آن افزود: فعاليتهاي فرهنگي و هنري امري بسيار کارساز و مؤثر در پيشگيري ومبارزه بامواد مخدر است و اين همايش كه با همت و تلاش همكاران اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي برگزار شده است خود نوعي تلاش در بکارگيري ظرفيتهاي اجتماعي و فرهنگي شهرستان در راستاي پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي ناشي از مصرف مواد مخدر است.

وي گفت: آنچه بايد مورد توجه جدي قرارگيرد اين است که با وجود عوارض وتبعات مختلفي که مواد مخدر درابعاد رواني، جسمي و اجتماعي افراد دارد، ضروري است که اطلاعات و آگاهيهاي لازم در اين زمينه کسب شود تا بتوان با آگاهي از آثار و تبعات انواع مخدرها از ابتلا به آنها نيز جلوگيري کرد.

بابايي تصريح کرد: آموزش مهارتهاي زندگي مانع از آسيبهايي مانند اعتياد است و اين آموزش بايد در مدارس و خانواده نهادينه شود و با توجه به نقش اساسي اين دو نهاد بايد اقدامات لازم جهت آموزشخانوادهها براي ارتباط باجوانان و آشنايي آنان با آسيبهاي اجتماعي و راههاي مبارزه با موادمخدر انجام شود.

بابايي با اشاره به مسائل ومشكلات اجتماعي و عدم توجه خانواده ها به آموزش ازآنها خواست مراقب فرزندان خود باشند تا مبتلا به اين بلاي خانمانسوز نشوند .

در اين همايش آموزشي مطالبي درباره تعريف اعتياد،عوارض و پيامدها، علايم و نشانههاي فرد معتاد، شناسايي انواع مواد مخدر و راههاي واکسينه کردن فرد و خانوادهها ارائه شد.

واحد اجتماعي اداره تعاون و کار شهرستان مهريز