هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

حاج قاسم زارع بیدکی

بنام پروردگارم. بنام او که قلم را آفرید و آدمی را خواندن و نوشتن آموخت.

در سال یازده هجری در مهریز یزد دیده به جهان گشود. پدرش روغن گیر بود و هفت فرزندی که خدا به ایشان عطا کرده بود با زحمت بسیار اداره می کرد.

هفت ساله بود که گیوه دوزی را فرا گرفت و مشغول کار شد. 12 سال داشت که به یزد رفت و در آنجا گیوه دوزی را ادامه داد تا کمکی برای خانواده خود باشد. در پانزده سالگی برای کمک به مخارج خانواده به تهران آمد و کارگری می کرد ولی بعد از مدتی دلتنگ خانواده اش شد و به یزد بازگشت.

پس از بازگشت به یزد پیشه دیگری برگزید و این بار در بازارخان مغازه ای اجاره کرد و به خرید و فروش کرک و پشم پرداخت. پس از گذشت سه سال ازدواج کرد و همراهی مهربان را برای زندگی خود برگزید.

در سال 44 هجری شمسی تصمیم به هجرت دوباره گرفت. این بار به همراه همسر و سه فرزندش به تهران آمد و وارد کار ساختمان شد. پیمانکار ساختمان بود و به ساخت و ساز مشغول شد.

کار می کرد و در حین کار به گره گشایی از کار همنوع خود مشغول شد. باین خیر بود و برای بسیاری از عزیزانی که به نحوی گرفتار بودند قدم خیر بر می داشت و از آنها دلجوئی و دستگیری می کرد.

و اما همسرش در این وادی همراهش بود و او را چون یاری مهربان همراهی می کرد.

سال ها گذشت، از نظر مالی وضعیت بهتری پیدا کرد و به مکه مشرف شد. فرزندانش را یکی پس از دیگری به سامان رساند، و پس از سال ها کار و تلاش و دستگیری، گرد پیری بر چهره اش نشست.

تا اینکه یار مهربان نامهربان شد و همسر و همدمش در 20/5/94 دار فانی را وداع گفت و او را با اندوهی فراوان در فراغ یار تنها گذاشت.

غم همسر سنگین بود. از این جهت برای تسلای خاطر خود و بازماندگان تصمیم به بنای خیریه ای در زادگاهش را گرفت. موضوع را مطرح نمود و یکی از فرزندانش مامور تحقیق در این زمینه شد و پس از تحقیقات بسیار خیریه ای جهت فیزیوتراپی و توانبخشی احداث گردید و به این ترتیب به آرزوی دیرینه ی خود و همسر همیشه همراهش جامه ی عمل پوشانید و بالاخره بیش تر از این دوری یار را تاب نیاورد و در آدینه ای در ایام فاطمیه در 12/11/97 پس از تحمل بیماری در تهران در سن 86 سالگی دیده از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی

خدایش بیامرزد.

بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند

مرکز توانبخشی نشاط شامل قسمت های فیزیوتراپی، تمرین درمانی، لیزردرمانی، گفتار درمانی، سوزن خشک، مشاوره و روانشناسی فردی و گروهی و آموزش معلولین و سالمندان توسط خیر مقدم حاج قاسم زارع بیدکی فرزند محمد جواد به یادمان همسر خود زنده یاد معصومه زارع بیدکی احداث گردیده است. این مرکز به مساحت 270 مترمربع و با هزینه 3 میلیارد و ششصد میلیون ریال در اسفند 1395 افتتاح گردید.

(مرکز توانبخشی نشاط شامل قسمت های فیزیوتراپی، تمرین درمانی، لیزردرمانی، گفتار درمانی، سوزن خشک، مشاوره و روانشناسی فردی و گروهی و آموزش معلولین و سالمندان توسط خیر محترم حاج قاسم زارع بیدکی فرزند محمد جواد به یادمان همسر خود زنده یاد معصومه زارع بیدکی احداث گردیده است. این مرکز به مساحت 270 مترمربع و با هزینه 3 میلیارد و ششصد میلیون ریال در اسفند 1395 افتتاح گردید.)